marți, 5 aprilie 2011

Strategia pentru regiunea Dunării – contribuţia la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale tuturor cetăţenilor din regiunea Dunării de Jos

Strategia de dezvoltare a regiunii Dunării este un lung lanţ de consultări şi dezbateri ce aveau să pună în lumină planul de acţiune a peste 800 de contribuţii primite chiar din partea celor 14 state: Germania, Austria, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Bosnia, Herţegovina, Muntenegru, Moldova, Ucraina,  state atât din interiorul Comunităţii Europene cât şi din exteriorul ei.
Astfel statele din Regiunea Dunării şi-au manifestat angajamentul pentru crearea unei noi  MACROREGIUNI ce are în vedere un plan comun de acţiune ce se bazează pe 4 piloni şi se concentrează asupra a 11 domenii prioritare.
Parlamentul European s-a constituit încă de la bun început ca un partener de încredere ce va veghea permanent asupra viitorului „strategiei de dezvoltare a regiunii Dunării”.
Dezbaterile ce au avut ca subiecte cele mai importante aspecte, cum ar fi: mobilitatea, energia, poluarea, locurile de muncă şi securitatea, asigurarea serviciilor de urgenţă care să colaboreze pentru a face faţă dezastrelor naturale au reliefat încă o dată „voinţa comună” pentru constituirea unui viitor comun mai bun pentru această parte a Europei.
Se aşteaptă ca viitoarea strategie să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale celor aproximativ 115 milioane de cetăţeni din regiunea Dunării, Dunărea fiind considerată „oglinda Europei”.
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării trebuie să aibă un caracter deschis, favorabil incluziunii şi sensibil la aspectele sociale, economice şi de mediu, să ia în considerare recomandările organizaţiilor civile şi să se bazeze pe experienţa acesteia. Se va crea o reţea a organizaţiilor societăţii civile din regiune – „Forumul societăţii civile din regiunea Dunării” şi „Forumul antreprenorial din regiunea Dunării (Danube Business Forum)” care va include actori sociali şi economici ce vor realiza cooperarea şi coeziunea economică, socială şi teritorială în acestă regiune.


Dr. Ing. Cristiana SÎRBU

18 martie 2011
 
Forumul "Dunărea – renaturare sau îndiguire? - Soluţii optime de adoptat"


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu