Fundaţia „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” are plăcerea să se prezinte pentru prima dată în Revista Business Club, ca fiind o organizaţie a societăţii civile înfiinţată la 30 august 2005, la iniţiativa Domnului Ion Iliescu – preşedinte al României în perioada 2000 – 2004 şi a Doamnei Doctor Inginer Cristiana Sîrbu – preşedinte executiv al “Grupului de Initiaţivă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă”. Scopul Fundaţiei este acela de a contribui la conceptul de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului în România.
În acest sens a fost creat primul “Forum naţional pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului” care a avut posibilitatea să ofere un cadru instituţional pentru dezbaterea responsabilă a problemelor dezvoltării României. Primul Forum Naţional pentru Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Mediului a avut loc în 25 noiembrie 2005 în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, oferind atât cadrul, motivaţiile şi instrumentele renaşterii spiritului civic responsabil.
Aceste reuniuni organizate pe parcursul a 5 ani au constituit punerea bazelor unor consultări la nivel naţional, ideile de bază ale acestor reuniunii fiind: renaşterea sprijinului civic, responsabilizarea societăţii civile să coaguleze instituţiile publice şi private în elaborarea şi susţinerea de programe raţionale de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului.


Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă împreună cu Camera Deputaţilor – Comisia de Industrie şi Servicii Parlamentul României, Comitetul Naţional al Consiliului Mondial al Energiei, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, Academia Română, COGEN România, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, Biserica Ortodoxă Română, primării şi consilii judeţene, reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile, mediului de afaceri, organizaţiilor profesionale, ai cercetării stiinţifice academiceşti şi universitare au început în anul 2008 o serie de forumuri pe tema „Stării şi importanţei patrimoniului forestier la început de mileniu III”, forumuri ce au continuat şi pe parcursul anului 2009 şi vor continua şi în anul 2010. Forumul s-a bucurat de un real succes, desfăşurându-se în importante regiuni ale ţării nostre: la Craiova – Regiunea S-V Oltenia (15 mai), Constanţa – Regiunea S-E (3 iulie), Brăila – Regiunea S-E (25 septembrie), Olteniţa – Regiunea S – Muntenia (29 octombrie). În cadrul acestei serii de forumuri a fost deschisă o nouă sesiune de dezbateri pe tema „Strategiei Naţionale privind gospodărirea apelor Dunării”. Temele principale ale acestor formuri au fost: starea patrimoniului forestier din România, conservarea ecosistemelor forestiere şi reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate, dezvoltarea fondului forestier, producerea şi folosirea surselor de energie, oraşele mari afectate de poluare prin reducerea drastică a perdelelor verzi de protecţie, accesarea de programe şi fonduri europene pentru conservarea şi dezvoltarea patrimoniului forestier, atragerea tinerilor din învaţământul gimnazial şi universitar în refacerea şi conservarea zonelor verzi şi a parcurilor, protejarea rezervaţiilor naturale, rezervaţia Biosferei – Delta Dunării.
Anul 2010 a debutat cu evenimentul organizat cu ocazia zilei de 22 martie – Ziua Internaţională a Apei. Fundaţia „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” în colaborare cu Apa Nova Bucureşti, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Academia Română, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, COGEN România, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Facultatea de Management, Inginerie Economică şi Dezvoltare Rurală, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA şi Fundaţia EUROACTION au organizat vineri, 19 martie 2010, în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Simpozionul “Apă pentru viaţă”, eveniment aflat sub egida ONU.  Prin acest eveniment am dorit să marcăm un moment de o importanţă deosebită la nivel mondial, având menirea informării referitoare la realizarea programelor şi proiectelor tangenţiale apei, considerând apa componentul cel mai dinamic al mediului natural şi reprezentând cea mai importantă resursă naturală.
Acest eveniment marchează începutul unui lung şir de astfel de simpozione, simpozioane ce se vor desfăşura pe tot parcursul anului în întreaga ţară cu scopul conştientizării rolului esenţial pe care îl are apa, ea fiind cheia vieţii.
În data de 17 mai 2010, Fundaţia „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” va avea deosebita onoare de a-l primi în România pe Domnul Lester Brown, fondator şi preşedinte al World Watch Institute şi Earth Policy Institute, două organizaţii non-profit bazate pe cercetare.
Lester Brown este considerat ca fiind un militant pentru protecţia mediului, fiind primul care a introdus într-o carte conceptul de eco-economie, în anul 2001 în cartea Eco-Economy: Building an Economy for the Earth.
Scopul acestei vizite este acela de a mediatiza, prin intermediul conferintelor de presă şi a Simpozionului Internaţional “Perspective ale dezvoltării agriculturii şi zonelor rurale în contextual schimbărilor climatice”, a resurselor existente, protecţiei mediului şi înfăptuirea unei dezvoltări durabile şi implicit trecerea la o economie ecologică sau eco-economie.
Colectivul Fundaţiei “Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” şi-a asumat iniţiativa constituirii forumurilor şi simpozioanelor, înţelegând să contribuie la creşterea unei veritabile Alianţe pentru Dezvoltarea Durabilă a României.